Thương lượng với Kỳ VọngMình thường được nhận xét là Tham vọng, kể cả khi đi …xem bói. ^^Con đường mình muốn đi, thứ mình muốn có được lớn lao hơn những điều

Thương lượng với Kỳ VọngMình thường được nhận xét là Tham vọng, kể cả khi đi …xem bói. ^^Con đường mình muốn đi, thứ mình muốn có được lớn lao hơn những điều người khác nghĩ mình sẽ đạt được. Như chuyện mình không xinh nhưng lại chỉ thích người …đẹp trai 6 múi cơ bắp cuồn cuộn chẳng hạn 😂
Chính… More

May be a black-and-white image of one or more people and tattoo