Thương lượng với Kỳ VọngMình thường được nhận xét là Tham vọng, kể cả khi đi …xem bói. ^^Con đường mình muốn đi, thứ mình muốn có được lớn lao hơn những điều