TÍNH GIÁC SỐNG ĐỘNG

🌻Thái độ lễ lạy là với lòng sùng mộ dành cho bản thân tính giác. Điều quan trọng ở đây là chúng ta đang quy ngưỡng bản thân tính giác của chính mình với lòng sùng mộ đang hiện diện trong tâm. Thường khi nghĩ tới lễ lạy, chúng ta nghĩ về những gì thân thể mình làm: đầu tiên, chắp hai bàn tay lại với nhau, và sau đó, quỳ xuống, đặt hai tay, hai gối và đầu chạm đất. Chúng ta nghĩ hành động thể chất này là lễ lạy, nhưng ý nghĩa ở đây không phải như vậy. Ý nghĩa ở đây là chúng ta cảm nhận đức tin và hoan hỉ trong tâm về vị đạo sư tối thượng của Pháp tính.

🌻Chúng ta nghĩ: “Ta có thể kinh nghiệm điều này. Ta đang thiền định và thực hành. Qua hành động này, ta sẽ chứng ngộ những gì cần chứng ngộ”. Và chúng ta lễ lạy trong tâm với lòng tôn kính, đức tin và lòng tin vào cả Pháp và những chỉ dẫn này.

🌻Người Tạng có từ chhaktsal dành cho lễ lạy. Ký tự đầu tiên chhak nghĩa là quét dọn, làm sạch tất cả bụi đất. Thiền định cũng khá giống với làm sạch: chúng ta mong muốn tìm thấy bản tính của tâm ta, nhưng nó bị che giấu bởi những phiền não thô và tư tưởng xấu của chúng ta.

🌻Ý nghĩa của chhak là chúng ta đang quét đi những che chướng này. Ký tự thứ hai, stal, có nghĩa là yêu cầu một điều gì đó. Nó giống như là câu nói: “Tôi sẽ thiền định, và qua đó, tôi mong muốn chứng ngộ bản tính của tâm”. Đây là một bài cầu nguyện để chứng ngộ bản tính của tâm.

Link đặt sách: https://nhasachthaiha.vn/products/tinh-giac-song-dong
#Khenchen_Thrangu
#ThaiHaBooks

Leave a Comment