#TOIDIBAUCU

#TOIDIBAUCU

Bầu cử quan trọng thế nào? Hãy hỏi người dân Palestine, họ khát khao bầu cử đến cháy bỏng và chấp nhận hy sinh tính mạng vì điều này, có nhiều người dân Palestine ở Đông Jerusalem không thể tham gia bầu cử do bị phía Israel ngăn cản. Sau hơn 15 năm, một cuộc bầu cử, một quyền tự quyết, một chính quyền mới do người Palestine bầu ra vẫn “treo” và ở trong một thì tương lai còn xa. Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Saadi Salama, đã sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm, từng có lần bày tỏ rằng, bầu cử ở Việt Nam là một điều mà nhiều dân Palestine mong muốn.

Và hãy hỏi cả người dân Myanmar, cả phe biểu tình và phe ủng hộ quân đội, rằng một cuộc biểu tình trong hòa bình, trong sự trung… More

May be an image of child, standing, indoor and text that says "NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÃA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIÊM KY 2021- 2026 NGÀY G NĂM BÓPHIE ÁNGH HAS"