TRAO TẶNG TIỀN ĐẤU GIÁ SÁCH ANDERSEN – NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH CHO BÊNH VIỆN K

Bắt đầu từ năm 2018, Thái Hà Books triển khai hoạt động đấu giá sách với mục đích hướng tới cộng đồng. Hơn 10 phiên đấu giá đã được triển khai để ủng hộ cho quỹ văn hoá Huế, cho chùa Vĩnh Ngiêm, cho đồng bào miền Trung…

Mới đây trước tình hình diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh Covid, Thái Hà Books đã đồng hành cùng bạn đọc đấu giá 09 ấn bản Andersen – Người kể chuyện cổ tích, thu được 31.750.000 VND để ủng hộ bệnh viện K Tân Triều mua nhu yếu phẩm như khẩu trang, đồ bảo hộ, nước rửa tay …để phòng và chống dịch.

Tuy nhiên, ngay khi việc đấu giá hoàn thành, bệnh viện K cũng đưa ra thông báo có thể sắp được gỡ… More

May be an image of standing