Trên web mình hiển thị 1 số điện thoại, nhưng mình muốn số này random 2-3 số nữa thì làm cách nào mọi người.Trên web mình hiển thị 1 số điện thoại, nhưng mình m