“Trí tuệ là gì? Đó là luôn ước muốn những thứ nhất định, và khước từ những thứ nhất định.” – Seneca –

https://nhasachthaiha.vn/products/chu-nghia-khac-ky-phong-cach-song-ban-linh-va-binh-than

#Chủ_nghĩa_Khắc_kỷ
#phong_cách_sống_bản_lĩnh_và_bình_thản
#tamlyhoctoipham