TRIẾT LÝ CUỘC ĐỜI CỦA JIM ROHN

Jim Rohn là một trong những diễn giả biết cách truyền động lực nhất. Đến thời điểm hiện tại, sự nghiệp phát triển bản thân và mang lại động lực cho mọi người của ông đã được 40 năm. Thêm vào đó, ông còn được biết đến như một nhà tư tưởng và một triết gia vĩ đại. Ông đã…

Khác
Không có mô tả ảnh.

Leave a Comment