Trong tổ chức, có 3 phong cách quản lý KHÔNG thiện chí, dễ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và khiến nhân viên không còn muốn gắn bó.

1. Nhà độc tài
Những nhà độc tài thích kiểm soát và ra quyết định với mọi thứ. Nhân viên không thể làm được việc gì nếu không được chấp thuận. Họ đam mê quyền lực,…

Khác
Không có mô tả ảnh.

Leave a Comment