“Trước khi trở thành nhà lãnh đạo, thành công chỉ là việc phát triển bản thân. Khi trở thành lãnh đạo, thành công là việc phát triển khả năng của người khác”- J

“Trước khi trở thành nhà lãnh đạo, thành công chỉ là việc phát triển bản thân. Khi trở thành lãnh đạo, thành công là việc phát triển khả năng của người khác”- Jack Welch. 🧑‍🏫Một trong những bí quyết lãnh đạo chính là biết cách sử dụng hiệu quả tài năng và khả năng của bạn để tầm nhìn của tố chức có thể vươn xa hơn nữa. Về bản chất, phát triển con người tức là chia sẻ trách nhiệm thực hiện mọi việc. Tác giả dùng từ chia sẻ bởi công cuộc phát triển con người không đơn giản chỉ là việc đào tạo hay huấn luyện, nó đòi hỏi mọi người phải tham gia vào quá trình lãnh đạo để học hỏi kinh nghiệm và thực hiện trách nhiệm lãnh đạo của mình. 🧑‍🏫Hành động trao quyền cho người khác là cách nói khác của… More

May be an image of book and text that says "CUỐN SÁCH NHỎ NHÀ LÃNH ĐẠO LỚN ด John C. Maxwell Dượ ngHương Lãnh đạo là đánh thức tiềm năng của con người để họ trở nên tốt hơn. -Cuốn sách nhỏ cho nhà lãnh đạo lớn"