Tự làm cờ tỷ phú (monopoly) chơi bạn có làm được khôngĐể Làm được cũng cần kiên trì và bạn cũng có.
Vừa thách thức bản thân vừa rèn luyện (luyện vẽ, luyện chữ viết, luyện tô màu)
Bạn làm ra bộ này để chơi thì bạn đang góp phần bảo vệ môi trường ( hạn chế đồ chơi liên quan đến nhựa, tái sử dụng lại giấy vở cũ, dùng giấy thì thân thiện với môi trường)