Việt Nam lại có thêm 1 chiếc Rolls Royce Cullinan SUV tại HCM.