Với 4,6 tỷ thì có nhiều lựa chọn! Cá nhân em thích Audi Q7 hơn nếu so với em này! Tuy động cơ KO mạnh mẽ bằng nhưng nó đủ sang trọng và giá hợp lý hơn! Đó là ướ