[VTCC Product] Dịch vụ Tổng hợp tiếng nói – VTCC.AI►VTCC đã sử dụng những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo như mạng nơron sâu để sản sinh ra tiếng nói Tiếng Việt. Hệ thống tổng hợp tiếng nói của VTCC có thể ứng dụng trên nhiều nền tảng: Sfive, sách nói, và chăm sóc khách hàng tự động.

► Công nghệ Voice đạt giải nhất về độ tự nhiện tại VLSP 2017
► Fanpage VTCC: http://www.facebook.com/viettelcybers…