Web mình dùng woocommerce đang phải login thì mới search được. Làm sao để không cần login vẫn search được nhỉ? Thanks mọi người quan tâm