#wp_jobKhông liên quan tới wordpress lắm.Nhưng có ai trong group có thể viết đc Extensions Cho chrome không ạ.AI làm đc ib giúp em ạ