#WPHelpEm muốn tạo KHUNG bài viết cho wordpress… Khi em đăng bài quá trình này cứ lặp đi lặp trong mỗi bài đăng … Em muốn tạo KHUNG bài viết, khi đăng bài e

#WPHelp
Em muốn tạo KHUNG bài viết cho wordpress… Khi em đăng bài quá trình này cứ lặp đi lặp trong mỗi bài đăng … Em muốn tạo KHUNG bài viết, khi đăng bài em chỉ cần thay vài link và thêm nội dung là xong … tìm từ khóa nào để có bài viết hướng dẫn mấy bác .. em tìm vài từ tại khung bài viết , tạo mẫu bài viết mà chả thấy đâu.. MOng mấy bác giúp với .. blogger vài cài đặt thêm một cái là xong .. wordpress này chả thấy đâu

#WPHelpEm muốn tạo KHUNG bài viết cho wordpress... Khi em đăng bài quá trình này cứ lặp đi lặp trong mỗi bài đăng ... Em muốn tạo KHUNG bài viết, khi đăng bài e

1 thought on “#WPHelpEm muốn tạo KHUNG bài viết cho wordpress… Khi em đăng bài quá trình này cứ lặp đi lặp trong mỗi bài đăng … Em muốn tạo KHUNG bài viết, khi đăng bài e”

  1. Tạo KHUNG mình có Plugin như bạn cần. Code thêm tính năng theo yêu cầu hay tích hợp vào func/theme đều được. Bạn inbox mình support.

    Reply

Leave a Comment