#WPHelpEm muốn tạo KHUNG bài viết cho wordpress… Khi em đăng bài quá trình này cứ lặp đi lặp trong mỗi bài đăng … Em muốn tạo KHUNG bài viết, khi đăng bài e

#WPHelp
Em muốn tạo KHUNG bài viết cho wordpress… Khi em đăng bài quá trình này cứ lặp đi lặp trong mỗi bài đăng … Em muốn tạo KHUNG bài viết, khi đăng bài em chỉ cần thay vài link và thêm nội dung là xong … tìm từ khóa nào để có bài viết hướng dẫn mấy bác .. em tìm vài từ tại khung bài viết , tạo mẫu bài viết mà chả thấy đâu.. MOng mấy bác giúp với .. blogger vài cài đặt thêm một cái là xong .. wordpress này chả thấy đâu