#wpvn

#wpvn
Mình dùng rankmath (có kèm schema của rankmath mà yếu quá ko tuỳ chỉnh được)
Có cài thêm Schema Pro để tuỳ biến
Như vậy có xung đột không? Làm sao xoá schema của rankmath đi luôn các bác

Leave a Comment