#WPVN_HELPChào các bác em đang muốn, thêm thẻ meta vào wordpress thì làm như thế nào ạ, vì theme mua của nước ngoài nên, phần meta mặc định sẵn như saucontent t

#WPVN_HELP
Chào các bác em đang muốn, thêm thẻ meta vào wordpress thì làm như thế nào ạ, vì theme mua của nước ngoài nên, phần meta mặc định sẵn như sau
  1. content type
<meta charset = “UTF-8”>
2)content language
<meta property=”og:locale” content=”en_US”>
3) hreflang không có
4)geo meta không có
nên em muốn hỏi cách thêm và thay đổi meta trong wordpress như thế nào, và gộp chung chèn vào thẻ head được không ạ
cảm ơn


Leave a Comment