XUẤT KHÍ LÀ GÌ? PHỤ NỮ KHI LÊN ĐỈNH SẼ XUẤT KHÍ NHIỀU KHÔNG? KHÍ MÀU MÙI RA SAO??