XUẤT KHÍ LÀ GÌ VẬY? PHỤ NỮ KHI SƯỚNG RA KHÍ NHIỀU HAY ÍT? QUÁ SƯỚNG!!